Сдружение с нестопанска цел " Онко болни и приятели ", град Бургас
Социално предприятие "Нарисувай ми усмивка"
logo_2

ЗА НАС

Сдружение „Онкоболни и приятели” е регистрирано през м. юни 2011г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява общественополезна дейност. Работи в град Бургас, но има контакти с онкоболни от цялата страна.

Целите на сдружението са подобряване на условията, гарантирания достъп, равнопоставеност и равни шансове на онкоболните за лечение и грижи, съгласно националните и Европейските стандарти; съдействие за пълната и всестранна информираност на членовете си за правата на пациентите, процедурите и методите на лечение, приложими по най-добрите български и световни медицински практики; съдействие за подобряване на правните регламенти в областта на онколечението, чрез проучване на опита в други европейски страни във взаимодействие със сродни пациентски организации; подпомагане, обединяване и координиране цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни права и интереси; подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на онкоболните, защита на човешкото им достойнство и правото им на пълноценен и нормален начин на живот.

В дневния център към Сдружението предлагаме психосоциална и здравна рехабилитация, информация, социални и юридически консултации, безплатни прегледи със специалисти кардиологи съдов хирург. Провеждаме лекции и обучителни семинари по горещи теми посочени от пациентите. Тук работи единственият апарат за лимфодренаж на оточни крайници. Всеки желаещ може да се включи в групите по арт, психотерапия, детски арт занимания и фолклорни танци. Организираме двудневни, безплатни зелени учелища за онкоболни изнесени сред природата.

Социално предприятие „Нарисувай ми усмивка” е създадено към Сдружение с нестопанска цел „Онко болни и приятели” град Бургас. Стартира през април 2016г. със спечелен гранд за най социален бизнес проект по програма на БЦНП, Америка за България и УниКредит Булбанк. Сувенирите се изработват с доброволния труд на онкоболни на нашите ежеседмични арт ателиета. В тях съчетаваме любовта си към изкуството и приложното творчество с потребността от човешка близост, разбиране, значимост и удовлетворение от роденото от ръцете ни. Средствата от продажбите на изработените с много любов сувенири са за финансиране на психосоциалната рехабилитация на онкоболни в пациенския център на Сдружението.

КАУЗАТА ЗА КОЯТО РАБОТИМ

УСМИВКАТА!!! Това е нашата кауза. Надяваме се нашите „красотички” да ви зарадват и да изввикат на лицето ви усмивка, а не съжаление и страх – чувствата които предизвиква темата рак. Ние творим с усмивка за вас, а всяка ваша покупка е знак за съпричастност и подкрепа към тези, които преминават по тежкия път на лечение, дава вдъхновение, смисъл и сила да продължим живота си с рака и да сме щастливи въпреки рака.